Med dagens strømpriser har de fleste blitt mer bevisste hvilke varmekilder som benyttes til oppvarming. En av vinnerne er varmepumper, hvor salget har gått rett i været. Men hvor mye strøm bruker en varmepumpe, og hvordan brukes varmepumpen mest økonomisk? 

Hvor mye strøm sparer du med varmepumpe?

Selv om varmepumpen forbruker strøm, vil den i gjennomsnitt produsere tre ganger mer energi enn den bruker. Enova har gjort beregninger av hva en gjennomsnittshusstand kan regne med i besparelse ved å installere varmepumpe.

Tar man utgangspunkt i et årlig strømforbruk på 25 000 kWh, vil husstanden spare 4 800 kWh i året. 

Tall fra Norsk Varmepumpeforening viser at ved å installere varmepumpe kan du faktisk redusere strømforbruket med 40 til 80 prosent sammenlignet med oppvarmingskilder som er basert på elektrisitet, bioenergi eller fjernvarme. 

Hvor mange kWh bruker en varmepumpe?

Svaret er like enkelt (eller vanskelig) som spørsmålet; det er veldig forskjellig og avhenger av en rekke forhold.

Norge er et langstrakt land med stor variasjon i temperaturer. Værgitte forhold vil derfor avgjøre hvor høy temperatur du kjører på og følgelig hvor stort strømforbruk som knyttes til varmepumpa. 

I tillegg vil selve effektstørrelsen og din bruk av varmepumpa ha betydning. Hvor godt boligen din er isolert, husets planløsning og om du benytter tilleggskilder for oppvarming vil også påvirke hvor mange kWh varmepumpen bruker.

GUIDE: Finn din luft-luft varmepumpe

Hvordan bruke varmepumpen mest økonomisk?

Selv om varmepumpen i seg selv gir deg både bedre fyringsøkonomi og en mer miljøvennlig forsyningskilde til varme, kan du påvirke varmepumpens strømforbruk.

Dette vil gi deg god varmepumpeøkonomi:

  • Forsikre deg om at varmepumpen er riktig til ditt behov
  • Ikke skru av og på varmepumpa, men la den gå kontinuerlig
  • Bruk manuell styring og ikke auto
  • Ikke overdriv med for høye temperaturer
    Foreta vedlikehold og regelmessig service
Hvordan bruke varmepumpen mest økonomisk?
Toshiba Signatur varmepumpe i fargen granitt.

Varmepumpens virkningsgrad og varmefaktor – hva er forskjellen?

Virkningsgrad og varmefaktor (SCOP) er to begreper som ofte feilaktig benyttes om hverandre når man snakker om økonomi og effekt knyttet til varmepumper.

Virkningsgraden sier ikke noe om hvor mye energi du kan spare med varmepumpe, men er et forholdstall som forteller oss hvor mye av den tilførte energien som varmepumpen klarer å omforme til energien den faktisk skal produsere.

Varmefaktor (SCOP) beskriver hvor mye en varmepumpe klarer å produsere over et helt år, i forhold til hvor mye elektrisk energi den bruker. Det er med andre ord årsvarmefaktoren som beskriver det sparepotensialet til en varmepumpe i løpet av et år.

Varmepumpe – komfort både på kalde og varme dager

De fleste varmepumper har også air condition-funksjon. Ettersom det er små temperaturforskjeller ute og inne sommerstid, vil strømforbruket på en varmepumpe som benyttes til kjøling være langt mindre enn på en kald vinterdag hvor den skal jobbe mot en langt større temperaturdifferanse.

Er varmepumpe lønnsomt?

Svaret er ja! Selv med kostnaden som medfølger kjøp og installasjon av varmepumpe, er det lønnsomt og løsningen vil være selvfinansiert i løpet av få år. I tillegg gir det deg økt verdi på boligen din ved salg.

La oss gå tilbake til Enova sin beregning i starten av artikkelen: Tenker man seg at strømprisen ligger på 1 krone per kWh, betyr det en besparelse på 72 000 kroner på 15 år for husstanden som benytter 25 000 kWh årlig. 

Noen av våre mest energisparende varmepumper

toshiba daiseikai 9 varmepumpe

Toshiba Daiseikai 9 S 35 varmepumpe

Toppmodellen med energimerke A+++ er den kraftigste pumpen på markedet i sin klasse. Dessuten er den meget stillegående. Daiseikai 9 S er fabrikktestet ned til -30 °C.

Toshiba Polar hvit varmepumpe

Toshiba Polar 35 varmepumpe

Folkefavoritten! Best i mellomklassen på energieffektivitet. Stilig, matt design. Høy kapasitet ved lave temperaturer og energiklasse A+++.

Grå varmepumpe Mitsubishi Kaiteki

Mitsubishi Kaiteki varmepumpe

Ny toppmodell og bestselger – det ypperste innen Japansk ingeniørkunst. Energieffektiv og stilren varmepumpe, som gir høy varmekapasitet og behagelig kjøling tilpasset dine behov. Sikrer jevn og billig oppvarming – selv når det er kaldt. Energiklasse A+++.